گلگیرجلو تراکتور تک دیفرانسیل ساخت ترکیه

TFF2WD

New product

قابل نصب روی تراکتورITM285 تک دیفرانسیل

دست کامل شامل یک عدد گلگیر فریم دار راست و یک عدد گلگیر فریم دار چپ

گلگیرجلو تراکتورساخت ترکیه از جنس کائوچوی R60

More details

More info

جهت جلوگیری از پاشیده شدن گل و لای و برخورد سنگریزه و شن وماسه با بدنه موتور در تراکتورهای بدون کابین و نیز جلوگیری از شکستن شیشه های کابین تراکتور ناشی از دررفتن و تصادم اجسام و مواد فوق ، محورجلو تراکتوررا به گلگیر های جلو مجهز کرده و ازبروز صدمات احتمالی به شیشه های اتاق تراکتور و نیز داغ کردن موتور بدلیل کثیفی و عدم تبادل سریع حرارت ، ممانعت بعمل می آورند.

علاوه برمزایای بالا، نصب گلگیرجلو، زیبایی و نمای ظاهری تراکتور را بهبود می بخشد.