تراکتور475 تک دیفرانسیل 75اسب بخار4سیلندر

4752

New product

تراکتورکشاورزی ITM475 2WD

More details

More info

تراکتور 475  تک دیفرانسیل 75اسب بخار4سیلندر

Download

مشخصات فنی تراکتور475 تک

مشخصات فنی تراکتور475 تک دیفرانسیل

Download (454.66k)