تراکتور800 جفت دیفرانسیل82اسب بخارسوپردار-4سیلندر

8004

New product

تراکتورکشاورزی سوپردار ITM800 جفت

More details

More info

تراکتورITM800 سوپردار جفت دیفرانسیل 82 اسب بخار 4 سیلندر

Download

مشخصات فنی تراکتور800 جفت

مشخصات فنی تراکتور800 جفت دیفرانسیل

Download (475.9k)