شرکت تراکتورسازی ارومیه

بزرگترین تولید کننده انواع تراکتورهای سبک زراعی و باغی در ایران

متعلق به گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

شرکت تراکتورسازی ارومیه   3 کالا وجود دارد